ನೇರ ಪ್ರಸಾರ

ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್

ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು (ಲೈವ್ ಸಂಜೆ 7.30 ರಿಂದ)

ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೈದಾನ

ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ…

ಜಂಬೂಸವಾರಿ (ಲೈವ್ 5:07pm ರಿಂದ 5:18pm)

ಅರಮನೆ

ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ…

ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಫೇಸ್ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ

ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ