ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋನ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು.ಬಿ.ಚವ್ಹಾಣ್ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರೇಷ್ಮೆ

ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋನ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು.ಬಿ.ಚವ್ಹಾಣ್ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರೇಷ್ಮೆ ಹಾಗು ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಡಾ.ಕೆ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ರವರನ್ನು ರೈತ ದಸರಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು.