ದಸರಾ ಚಲನ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಣಿ ಬಹೂದ್ದೂರ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ದಸರಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉಧ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಣಿ ಬಹೂದ್ದೂರ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.