ಸುದ್ಧಿ

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ೨೦೧೬ ಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ

ಮೈಸೂರುನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಬಸ್ಸುಗಳ ವಿವರ

ಮೈಸೂರುನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಬಸ್ಸುಗಳ ವಿವರ

ಸ್ಥಳ  ಸಮಯ  ಅಂತರ
 ಬೆಂಗಳೂರು  ಪ್ರತಿ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ  139 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
 ಬಂಡೀಪುರ  7.00, 8.00, 10.15, 12.45, 14.00  85 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
 ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ  6.45, 9.00, 15.15  120 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
ಬೇಲೂರು ಪ್ರತಿ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ  6 ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ 149 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
ಭಾಗಮಂಡಲ 8.00. 12.00, 12.15, 13.00, 16.50 156 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ 00.30, 5.30, 12.30, 13.00, 18.15, 19.15, 20.35, 21.15, 22.45 216 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
ಕಣ್ಣೂರ್ 07.30, 10.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.45 185 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
ಚೆನ್ನೈ 17.00, 19.00, 20.00 470 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
ಕೊಯಂಬತೊರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 6 ರಿಂದ 22.45 ರವರೆಗೆ 201 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
ಎರ್ನಾಕುಲಂ 18.15, 19.15, 20.30, 21.15, 22.45 424 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
ಈರೋಡ್ 5.00, 6.30, 19.00, 23.30 300 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
ಹೈದೆರಾಬಾದ್ 16.30 701 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ 20.30 482 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
ಮದುರೈ 21.00, 22.45 382 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
ಮಡಿಕೇರಿ ಪ್ರತಿ  15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ  04.00 ರಿಂದ 23.00 ರವರೆಗೆ 120 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
ಮಲೇ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ 7.45, 13.00 130 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
ಮಂಗಳೂರು 13.45, 17.00, 21.00, 21.30, 22.15, 22.00 248 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
ನಾಗರಹೊಳೆ 9.15, 12.30 94 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
ಊಟಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.00 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ 130 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
ತಲಸೇರಿ 00.30, 4.25, 7.45, 9.00, 11.00 185 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
ತಿರುಪತಿ 8.00, 10.30, 11.00, 19.30 386 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
ತಿರುಪುರ್  9.30, 21.00 383 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್

ಮೈಸೂರು ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ

ಬಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಡುವ ಸ್ಥಳ ತಲುಪುವ ಸ್ಥಳ
2 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ
2A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
10 ಜೆ. ಪಿ. ನಗರ ಎಲ್ & ಟಿ
11 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜೆ. ಪಿ. ನಗರ
11A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಗುರೂರು
11B ಜೆ. ಪಿ. ನಗರ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್
11C ಜೆ. ಪಿ. ನಗರ ಶಾರದಾದೇವಿನಗರ
11D ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಮಾಬಾಯಿನಗರ
11E ಜೆ. ಪಿ. ನಗರ ಗೋಕುಲಂ
11R ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜೆ. ಪಿ. ನಗರ
13 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜೆ. ಪಿ. ನಗರ
20 ಜೆ. ಪಿ. ನಗರ ಶಾರದಾದೇವಿನಗರ
21 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
51 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೋಗಾದಿ
51A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್
51B ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೋಗಾದಿ
51C ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಳ್ಳಿ ಬೋಗಾದಿ 
51D ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಶಾರದಾದೇವಿನಗರ
51E ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೋಗಾದಿ
52 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್
53 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಿ. ಇ. ಎಂ. ಎಲ್. ನಗರ
53A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಿ. ಇ. ಎಂ. ಎಲ್. ನಗರ
60 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ
61 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ
62 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಲಿಂಗಾಬುಧಿ ಕೆರೆ
62A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಲಿಂಗಾಬುಧಿ ಕೆರೆ

ಮೈಸೂರು ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಪಟ್ಟಿ

ಬಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಡುವ ಸ್ಥಳ ತಲುಪುವ ಸ್ಥಳ
62B ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ
62C ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ
62D ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕನಕದಾಸನಗರ
62C ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕನಕದಾಸನಗರ 'A' ಬ್ಲಾಕ್
62F ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕನಕದಾಸನಗರ
69 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ
69A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೋಮನಾಥನಗರ
72 ವಿವೇಕಾನಂದನಗರ ಮೇಟಗಳ್ಳಿ
73 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಿ. ಇ. ಎಂ. ಎಲ್. ನಗರ
80 ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್
80A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಿ. ಇ. ಎಂ. ಎಲ್. ನಗರ
83 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಿ. ಇ. ಎಂ. ಎಲ್. ನಗರ
83A ಬಿ. ಇ. ಎಂ. ಎಲ್. ನಗರ ಭಾರತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
91 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೀರಿಹುಂಡಿ
91A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಶಾರದಾದೇವಿನಗರ
91B ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಶಾರದಾದೇವಿನಗರ
91C ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
91D ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
94 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಿ. ಇ. ಎಂ. ಎಲ್. ನಗರ
94A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಪರಸಯ್ಯನಹುಂಡಿ
94B ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್
94E ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ ಬಿ. ಇ. ಎಂ. ಎಲ್. ನಗರ
95 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
95A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತ
95B ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
95C ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
110 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ
110A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ
110B ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೆಬ್ಬಾಡಿ
110C ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಗಾಣಿಗರಹುಂಡಿ
115 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿ
115E ಜೆ ಪಿ ನಗರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿ
116A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ
116B ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ
116B ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್
116C ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಂಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ
116E ಬಿ. ಇ. ಎಂ. ಎಲ್. ನಗರ ರಂಗ್ ಸನ್ಸ್
118 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪಲು
118A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪಲು
119A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್
119B ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ
119 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಭಾರತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
122 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
123 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಂಪಿ ಸರ್ಕಲ್
123A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ್
126 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
127 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ

ಮೈಸೂರು ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಪಟ್ಟಿ

ಬಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಡುವ ಸ್ಥಳ ತಲುಪುವ ಸ್ಥಳ
129 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
130 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
135 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
135 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಥುರಾ ನಗರ
150 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್
150A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್
150B ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಿ ಎಂ  ಶ್ರೀನಗರ
155 ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಜೆ ಪಿ ನಗರ
161 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ
161A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
161B ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
164 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಗೌಸಿಯಾ ನಗರ
166 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜೆ ಪಿ ನಗರ
178 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಆರ್ ಎಸ್  ನಾಯ್ಡುನಗರ
178A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಚಂದಗಾಲು
178B ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೆಳವಾಡಿ
178C ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮನ ಕೆರೆ ಹುಂಡಿ
178E ಆರ್ ಎಸ್  ನಾಯ್ಡುನಗರ ಎಲ್ & ಟಿ
182 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನೇತಾಜಿ ನಗರ
182A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಚೋರನಹಳ್ಳಿ
182B ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಭೂಗತಹಳ್ಳಿ
186 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಜೀವನಗರ
195 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಜೀವನಗರ
199 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಜೆಜ್ ಸೆಟ್ ನಗರ
200 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
201 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
202 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಚಾಮುಂಡಿ  ಬೆಟ್ಟ
202 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರ
203 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ
204 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಿರಾಳು
204 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಡಾಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ
211 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಿಂಧುಹಳ್ಳಿ
221 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ದೊಡ್ಡಕಾಟೂರು
222 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ದೊಡ್ಡಕಾಟೂರು
227 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಉದ್ಬೂರು
227A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತಾಳೂರು
227B ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ದೂರ
227C ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ
227E ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿ
235 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ
235A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ
235B ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೆರ್ಗಾಲಿ
235C ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಗೋಪಾಲಪುರ
253 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ದಾಸನ  ಕೊಪ್ಪಲು
260 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹುಯಿಲಾಳು
266 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇಲವಾಲ
270 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೆಳವಾಡಿ
303 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಿ  ಪಾಯಿಂಟ್
303A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್
307 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಪಾಲಳ್ಳಿ / ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ
313 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ
313 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಗಂಜಾಮ್
315 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ
315B ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮೇಳಾಪುರ
324 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹುಲಿಕೆರೆಹುಂಡಿ
327 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅನುಗಣ ಹಳ್ಳಿ
327A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಳ್ಳೂರು
327B ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಗೋಪಾಲಪುರ
327C ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೀರಿಹುಂಡಿ
333 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ
333A ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲವಾಲ
335A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾಜಮಂಗಲ
335B ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾಜಮಂಗಲ
336 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವರಕೋಡು
336A ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವರಕೋಡು
345 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ  ಪಾಳ್ಯ
401 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಂಜನಗೂಡು