ಸುದ್ಧಿ

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ೨೦೧೬ ಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ೨೪ ಗಂಟೆ ಔಷಧಾಲಯಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

 • ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೪೨೦೭೪೧
 • ಚೆಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೪೨೮೯೫೦
 • ಇ ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೫೧೦೧೩೧
 • ಇ ಎಸ್ ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೫೧೨೨೯೮
 • ಎಫ್ ಪಿ ಎ ಐ ಉದಯಗಿರಿ ೨೪೫೬೭೩೪
 • ಕೆ ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೪೨೩೩೦೦
 • ಲೇಬರ್ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೪೫೧೭೪೦
 • ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ೨೫೧೩೮೫೨
 • ಎನ್ ಪಿ ಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೪೪೩೫೦೨
 • ಪಿ ಕೆ ಟಿ ಪಿ ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪಲ್ ೨೫೧೧೧೫೩

ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

 • ಆದಿತ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೫೧೨೫೩೨
 • ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಅಲೊ ಆಸ್ಪಪೊತ್ರೆ ೨೫೬೬೬೬೬
 • ಬಿ ಎಮ್ಸ್ಪ ಆತ್ರೆ ೨೫೧೨೪೦೧
 • ಭಾರತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಕೊಲೊಜಿ ೨೩೦೦೬೦೦ / ೨೩೦೦೬೦೬
 • ಬೀಬಿ ಆಯೆಷಾ ಮಿಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೪೯೭೧೩೧
 • ಚಂದ್ರಕಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೫೧೭೮೦೯
 • ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ೨೪೪೫೦೩೭
 • ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ವರ್ಥ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೪೪೬೬೪೪
 • ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೫೬೩೮೪೩
 • ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೫೪೫೯೮೧
 • ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಕೇರ್ ೨೪೧೨೧೨೧
 • ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯ ೦೮೨೧ - ೭೧೨೨೨೨೨

೨೪ ಗಂಟೆ ಔಷಧಾಲಯಗಳು

 • ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಅಲೊ ಆಸ್ಪಪೊತ್ರೆ ೨೫೬ ೬೬೬೬
 • ಬಿ ಎಮ್ಸ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೫೧೧೭೭೧
 • ಚಂದ್ರಕಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೫೧೭೮೦೯
 • ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ವರ್ಥ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ  ೨೪೨೦೧೦೨
 • ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ೨೪೩೭೬೪೮
 • ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡ್ರಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ೨೫೬೩೮೪೩
 • ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೫೪೪೧೬೭
 • ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ೨೪೧೨೧೨೧

ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್

 • ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಅಲೊ ಆಸ್ಪಪೊತ್ರೆ ೨೫೬೮೮೮೮
 • ಬಿ ಎಮ್ಸ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೫೧೧೭೭೧
 • ಚಂದ್ರಕಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೫೧೭೮೦೯
 • ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ೨೪೪೫೦೩೭
 • ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ವರ್ಥ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೪೨೦೧೦೨
 • ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೫೪೫೯೮೧
 • ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ೨೪೧೨೧೨೧

ರಕ್ತನಿಧಿಗಳು

 • ಬಿ ಎಮ್ಸ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೫೧೧೭೭೧
 • ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಅಲೊ ಆಸ್ಪಪೊತ್ರೆ ೨೫೬೬೬೬೬
 • ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೫೬೩೮೪೫
 • ಕೆ. ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೪೨೯೮೦೦
 • ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೫೪೫೯೮೧
 • ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ೨೪೪೪೯೩೬
 • ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೪೪೬೬೪೪
 • ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ೨೪೧೨೧೨೧

 ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು

 • ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ೨೪೨೯೧೭೯
 • ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂ ೨೩೩೧೨೧೬
 • ಕೆ ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ೧೯೧೯/೨೪೨೯೧೭೯
 • ಮೈಸೂರು ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ೨೩೩ ೧೨೧೬/೨೩೩ ೧೭೯೪

ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

 • ಅಶ್ವಿನಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೫೧೬೭೮೪
 • ಚಂದ್ರೋದಯ  ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೪೧೫೮೦೮
 • ಎಂ ಆರ್ ಸಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೪೭೨೧೦೨
 • ಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೫೪೪೮೫೨
 • ಸುಶ್ರುತ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೪೨೭೦೭೦
 • ಉಷಾ ಕಿರಣ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೩೩೪೭೭೭

ಹೃದಯ ವಾಣಿ (ಹೃದಯ ಸಂಬಂದಿತ ಚಕಿತ್ಸೆಗೆ )

 • ಕಾವೇರಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ೨೫೪೦೨೮೮
 • ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ೨೩೪೪೩೬೧
 • ಸಿಂಹ ಹಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ೨೩೩೦೫೫೦
 • ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ೨೪೧೨೧೨೧

ಪ್ರಾಣಿ ಕಚ್ಚಿದಕ್ಕೆ – ಸಹಾಯ ವಾಣಿ

 • ಬಾಲ ಚಂದ್ರ ಎಚ್ ಎಮ್ ಡಾ ೯೪೪೮೦೭೦೨೫೭
 • ನರಸಿಂಹ ಸಿ ಎ ಡಾ ೨೪೪೯೧೮೬ /೨೪೭೧೫೫೪
 • ರಾಜೇಂದ್ರ ಎ ಎನ್ ಡಾ ೨೪೨೦೮೨೩/೨೫೪೫೬೭೮

ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ

 • ಚಾಮುಂದಿಪುರಂ ೨೪೮೩೧೭೪
 • ಸಿಟಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ೨೪೨೩೪೫೧
 • ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪನಗರ ೨೪೮೯೦೧೦
 • ಕೆಜಿ ಕೊಪ್ಪಳ ೨೩೪೪೦೫೨
 • ಎನ್ ಆರ್ ಮೊಹಲಾ ೨೪೯೪೬೫೧
 • ನಜರ್ಬಾದ್ ೨೪೪೪೬೧೨