ಸುದ್ಧಿ

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ೨೦೧೬ ಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ

ಫೋನ್: 0821-24223800 ಉಚಿತ ಕರೆ 1077

ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಫೋನ್: 0821-241 8800

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ

ಫೋನ್: 0821-242 1051

Interested to take part in Mysuru Dasara please? Please mail your application to mysurudasara2016@gmail.com