ಸುದ್ಧಿ

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ೨೦೧೬ ಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ

ಕುಸ್ತಿ ಉಪಸಮಿತಿ - ಖರ್ಚು ವಿವರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಖರ್ಚು ವಿವರ 2016ರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಛ ರೂ.
1 ಪೆಟ್ರೋಲು ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿ 22500 ರೂ.
2 ವಸತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಿ 85000 ರೂ.
3 ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ ಿ 4500 ರೂ.
4 ಕಾಫಿ/ತಿಂಡಿ/ಊಟಿ 176000 ರೂ.
5 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ವೆಚ್ಚಿ 10000 ರೂ.
6 ಪಟಾಕಿ ಖರೀದಿಿ 13000 ರೂ.
7 ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಬಾಬ್ತು ವೆಚ್ಚಿಿ 15000 ರೂ.
8 ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಜೆóರಾಕ್ಸ್ ವೆಚ್ಛ 32000 ರೂ.
9 ಪೇಟಾ ಬಟ್ಟೆ 38500 ರೂ.
10 ಜ್ಯೋತಿ ತರುವ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ : ಟಿ. ಶರ್ಟ್, ಶರ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ, ಶಾಟ್ರ್ಸ್, ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚ 52000 ರೂ.
11 ಪ್ರಚಾರದ ವೆಚ್ಚ : ಆಟೋ, ಸಿಡಿ, ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಮೈಕ್ ಬಾಬ್ತು. [71130+35700] 244000 ರೂ.
12 ಅಖಾಡಾ ಸಿದ್ದತಾ ಖರ್ಚು : ಮಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು, ಹರಿಶಿನ, ಎಣ್ಣೆ, ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳು, ಏರು ಬಾಬ್ತು 61000 ರೂ.
13 ಅಖಾಡಾ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಖರ್ಚು 66000 ರೂ.
14 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿ (ಟ್ರೋಫಿ, ಮೆಡಲ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ) 270000 ರೂ.
15 ಬೆಳ್ಳಿ ಗದೆ ವೆಚ್ಚ. 425000 ರೂ.
16 ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಟಿ.ಎ. ಮತ್ತು ಡಿ.ಎ. 112000 ರೂ.
17 ನಾಡಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 790000 ರೂ.
18 ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚ 30000 ರೂ.
19 ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಟಿ.ಎ.ಡಿ.ಎ. 57500 ರೂ.
20 ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಟಿ.ಎ. ಮತ್ತು ಡಿ.ಎ. 69000 ರೂ.
21 ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪುರುಷರ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಬಹುಮಾನ 226000 ರೂ.
22 ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಬಹುಮಾನ 94000 ರೂ.
23 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪುರುಷ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳ ಬಹುಮಾನ. 321000 ರೂ.
24 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳ ಬಹುಮಾನ 285000 ರೂ.
25 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪುರುಷ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಟಿ.ಎ. ಮತ್ತು ಡಿ.ಎ. 171000 ರೂ.
26 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳ ಟಿ.ಎ. ಮತ್ತು ಡಿ.ಎ. 186000 ರೂ.
27 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಟಿ.ಎ. ಮತ್ತು ಡಿ.ಎ. 150000 ರೂ.
28 ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ 32000 ರೂ.
29 ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ. 42000 ರೂ.
30 ಬ್ಯಾನರ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮುದ್ರಣ 194000 ರೂ.
31 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಶನ್‍ಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಚಾರ್ಜು ನೀಡಿರುವುದು. 5000 ರೂ.
32 ನಾಡಕುಸ್ತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಬಾಬ್ತು . 30000 ರೂ.
33 ನಾದಸ್ವರ, ಡೊಳ್ಳುಕುಣಿತ, ಗೌರವಧನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚ. 5000 ರೂ.
34 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಧನ. 45000 ರೂ.
35 ಸಾಹನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವರಿಗೆ ಗೌರವ ಧನ. ರೂ.
36 ಟೆಂಡರು ಜಾಹೀರಾತು ಬಾಬ್ತು. 5500 ರೂ.
37 ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ತರುವವರ ಗೌರವ ಧನ & ಜವಳಿಗಾಗಿ. 5000 ರೂ.
38 ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಖರೀದಿ. 0 ರೂ.
39 ಅಖಾಡಾ ಕಛೇರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಬಾಬ್ತು ಮತ್ತು ವಸತಿ ನಿಲಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯತೆ ವೆಚ್ಚ. [ಶಾಮಿಯಾನ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವೆಚ್ಛ]ಿ. 9000 ರೂ.
40 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಗೌರವಧನಿ. 3000 ರೂ.
41 ಕುಸ್ತಿ ಪೇಟಾ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ ನೀಡಿಕೆ. 6000 ರೂ.
42 ದೆಹಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿ ಪಟು ಬ್ಯಾಗ್/ಪರ್ಸ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಮೊತ್ತಿ. 0 ರೂ.
43 ಹಿರಿಯ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ [ಶಾಲು, ಹೂ, & ಹಣ್ಣು ಪುಟ್ಟಿ] . 32500 ರೂ.
44 ಜೋಡಿ ಕಟ್ಟುವ ವೆಚ್ಛ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಧನ . 30000 ರೂ.
45 ಲ್ಯಾಪ್‍ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ. 5000 ರೂ.
46 ಸಾದಿಲ್ವಾರು/ಇತರೆ ವೆಚ್ಚ . 25000 ರೂ.
47 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ : . 44,50,000 ರೂ.